Slovenské kvarteto (PQ súbor)

Slovenské kvarteto (PQ súbor)

Premiéra:26. november 2023
Dĺžka: minút

PQ-súbor pre komornú hudbu a MKC Hlohovec Vás srdečne pozývajú na koncert z cyklu "Komorné stretnutia s Rachmaninovom", na ktorom sa Vám predstaví Slovenské kvarteto - Lukáš Szentkereszty, Eduard Pingitzer, Martin Mierny a Martin Ťažký.

Slovenské kvarteto je priamym pokračovateľom odkazu legendárneho Slovenského kvarteta, ktoré pôsobilo v rokoch 1956-1987. Možnosť používať názov SLOVENSKÉ KVARTETO dostal súbor priamo od zakladajúceho člena pôvodného Slovenského kvarteta – violistu Milana Teleckého v roku 2009. Kvarteto, ako aj jednotliví členovia, sa aktívne zúčastnili majstrovských kurzov sólovej a komornej hry u osobností z Amadeus Quartett, Bartók Quartet), Alban Berg Quartet), Hagen Quartet, Smetanovo kvarteto) a Škampovo kvarteto.

V roku 2002 sa začalo kvarteto dostávať do povedomia verejnosti na rôznych koncertných pódiách a festivaloch pod názvom Pressburger Quartett. Umelci počas svojej koncertnej činnosti účinkovali na piatich kontinentoch - Európa. Ázia, Severná a južné Amerika.

Slovenské kvarteto absolvovalo dvojročné postgraduálne štúdium komornej hry na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Univ. Prof. Johannesa Meissela (Artis Quartett Wien), s ktorým naďalej spolupracujú.

Kvarteto ako kontinuálne zoskupenie legendárneho Slovenského kvarteta sa venuje programovo uvádzaniu diel slovenských skladateľov, pričom viaceré skladby boli komornému súboru priamo dedikované. Slovenské kvarteto bolo lídrom nahrávacieho procesu spojeného s projektom albumu 5CD Eugen Suchoň, Komorné dielo (2021/2022) a v novembri pokrstia ďalšie CD majstra Suchoňa - Páslo dievča pávy, z ktorého si budete môcť na koncerte vypočuť elegantnú Sonatínu pre sláčikové kvarteto. Tento rok si pripomíname 115. výročie jeho narodenia a 30. výročie jeho úmrtia.

Rovnako významné jubileum si tohto roku pripomíname aj pri skladateľovi S. Rachmaninovovi (150 rokov od narodenia a 80 rokov od úmrtia). Rachmaninov, ako jeden z najvýznamnejších skladateľov obdobia romantizmu, ktorý bol genialnym klavírnym virtuózom, zložil v roku 1889 (mal len 16 rokov) prvé sláčikové kvarteto. Až do svojej smrti ho však nikdy nedokončil a zachovali sa z neho len 2 časti a na koncerte zaznie v našom meste po prvýkrát.

Poslednou skladbou koncertu bude sláčikové kvarteto F dur op. 96 od českého skladateľa A. Dvořáka s titulom "Americké", nakoľko toto skvostné dielo napísal počas svojho pobytu v USA, kde pôsobil ako pedagóg. Hudba Dvořákovho kvarteta je ovplyvnená nápevmi pôvodného obyvateľstva a aj modernými výdobytkami techniky.na konci 19. storočia.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dátum lokálnej premiéry: 26. november 2023

PQ-súbor pre komornú hudbu a MKC Hlohovec Vás srdečne pozývajú na koncert z cyklu "Komorné stretnutia s Rachmaninovom", na ktorom sa Vám predstaví Slovenské kvarteto - Lukáš Szentkereszty, Eduard Pingitzer, Martin Mierny a Martin Ťažký.

Slovenské kvarteto je priamym pokračovateľom odkazu legendárneho Slovenského kvarteta, ktoré pôsobilo v rokoch 1956-1987. Možnosť používať názov SLOVENSKÉ KVARTETO dostal súbor priamo od zakladajúceho člena pôvodného Slovenského kvarteta – violistu Milana Teleckého v roku 2009. Kvarteto, ako aj jednotliví členovia, sa aktívne zúčastnili majstrovských kurzov sólovej a komornej hry u osobností z Amadeus Quartett, Bartók Quartet), Alban Berg Quartet), Hagen Quartet, Smetanovo kvarteto) a Škampovo kvarteto.

V roku 2002 sa začalo kvarteto dostávať do povedomia verejnosti na rôznych koncertných pódiách a festivaloch pod názvom Pressburger Quartett. Umelci počas svojej koncertnej činnosti účinkovali na piatich kontinentoch - Európa. Ázia, Severná a južné Amerika.

Slovenské kvarteto absolvovalo dvojročné postgraduálne štúdium komornej hry na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Univ. Prof. Johannesa Meissela (Artis Quartett Wien), s ktorým naďalej spolupracujú.

Kvarteto ako kontinuálne zoskupenie legendárneho Slovenského kvarteta sa venuje programovo uvádzaniu diel slovenských skladateľov, pričom viaceré skladby boli komornému súboru priamo dedikované. Slovenské kvarteto bolo lídrom nahrávacieho procesu spojeného s projektom albumu 5CD Eugen Suchoň, Komorné dielo (2021/2022) a v novembri pokrstia ďalšie CD majstra Suchoňa - Páslo dievča pávy, z ktorého si budete môcť na koncerte vypočuť elegantnú Sonatínu pre sláčikové kvarteto. Tento rok si pripomíname 115. výročie jeho narodenia a 30. výročie jeho úmrtia.

Rovnako významné jubileum si tohto roku pripomíname aj pri skladateľovi S. Rachmaninovovi (150 rokov od narodenia a 80 rokov od úmrtia). Rachmaninov, ako jeden z najvýznamnejších skladateľov obdobia romantizmu, ktorý bol genialnym klavírnym virtuózom, zložil v roku 1889 (mal len 16 rokov) prvé sláčikové kvarteto. Až do svojej smrti ho však nikdy nedokončil a zachovali sa z neho len 2 časti a na koncerte zaznie v našom meste po prvýkrát.

Poslednou skladbou koncertu bude sláčikové kvarteto F dur op. 96 od českého skladateľa A. Dvořáka s titulom "Americké", nakoľko toto skvostné dielo napísal počas svojho pobytu v USA, kde pôsobil ako pedagóg. Hudba Dvořákovho kvarteta je ovplyvnená nápevmi pôvodného obyvateľstva a aj modernými výdobytkami techniky.na konci 19. storočia.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dátum lokálnej premiéry: 26. november 2023