Výtvrarný workshop s Filipom Horníkom

Výtvrarný workshop s Filipom Horníkom

Premiéra:10. december 2023
Dĺžka:60 minút

VÝROBA VIANOČNÝCH POHĽADNÍC A POZDRAVOV

Workshop pre deti od 6 do 9 rokov

Vstupné 5,00 €/dieťa

⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩

Mgr. art. Filip Horník, ArtD. vyštudoval Strednú školu úžitkového výtvarníctva v odbore Výroba hračiek a dekoratívnych predmetov. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Produkt dizajn a absolvoval stáž na University of Plymouth. Svoje štúdium ukončil ako doktorand dizertačnou skúškou na Vysokej škole výtvarných umení v odbore Art dizajn pod vedením prof. Františka Buriana. V súčasnosti sa venuje ilustrácií detských kníh a časopisov, grafickému i produktovému dizajnu a tvorbe v ploche i priestore. Absolvoval viacero samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí. Z kolektívnych výstav je najsignifikantnejšou výstava magisterskej práce na podujatí L´ Essence de Beau, ktorá sa uskutočnila v Saint Étienne. Svoj voľný čas venuje experimentovaniu s hybridnými technikami v soche i maľbe a štúdiom krajiny, ktorej je súčasťou.

Ilustrované knihy:

Netopierik, zombíci a čudo z Marsu (autorka Zuzana Boďová)

Kremnickí permoníci (autorka Zuzana Boďová)

Spišskí permoníci (autorka Zuzana Boďová)

Stratený kráľ (autor Roman Brat)

Zberný dvor (autor Branislav Jobus)

Mina a riman Maximilián (autorka Zuzana Boďová)

a mnohé ďalšie

Dĺžka: 60 min

Dátum lokálnej premiéry: 10. december 2023

VÝROBA VIANOČNÝCH POHĽADNÍC A POZDRAVOV

Workshop pre deti od 6 do 9 rokov

Vstupné 5,00 €/dieťa

⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩

Mgr. art. Filip Horník, ArtD. vyštudoval Strednú školu úžitkového výtvarníctva v odbore Výroba hračiek a dekoratívnych predmetov. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Produkt dizajn a absolvoval stáž na University of Plymouth. Svoje štúdium ukončil ako doktorand dizertačnou skúškou na Vysokej škole výtvarných umení v odbore Art dizajn pod vedením prof. Františka Buriana. V súčasnosti sa venuje ilustrácií detských kníh a časopisov, grafickému i produktovému dizajnu a tvorbe v ploche i priestore. Absolvoval viacero samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí. Z kolektívnych výstav je najsignifikantnejšou výstava magisterskej práce na podujatí L´ Essence de Beau, ktorá sa uskutočnila v Saint Étienne. Svoj voľný čas venuje experimentovaniu s hybridnými technikami v soche i maľbe a štúdiom krajiny, ktorej je súčasťou.

Ilustrované knihy:

Netopierik, zombíci a čudo z Marsu (autorka Zuzana Boďová)

Kremnickí permoníci (autorka Zuzana Boďová)

Spišskí permoníci (autorka Zuzana Boďová)

Stratený kráľ (autor Roman Brat)

Zberný dvor (autor Branislav Jobus)

Mina a riman Maximilián (autorka Zuzana Boďová)

a mnohé ďalšie

Dátum lokálnej premiéry: 10. december 2023